Nästa konsert

Täby orkesterförening

 

~

En piano- eller violinkonsert

F Schubert

~

Symfoni nr 8, "Den ofullbordade"

 

 

  • Solist

×

 

 

  • Dirigent

Georg Lidström

 

 

  • Biljetter

Priser ej beslutat ...

Nästa konsert:

 

Ännu ej helt beslutat

 

 

 

  • Program

Vuxna

× kr

Studerande

× kr

Arrangör: Täby orkesterförening.